Bestratingen

De samenstelling van Portland cement bestaat voor minimaal 90% uit portlandklinker en maximaal 5% uit gips. Het gips bepaalt de hardingstijd. Portland cement wordt vooral gebruikt in de productie van geprefabriceerd beton. Portland cement hardt vrij snel uit waardoor betonnen delen al snel ontkist kunnen worden.

cement beekhuizen-hoekerd enci portland