Bestratingen

Deze grond is een slecht waterdoorlatende grondsoort. In droge tijden houden ze veel langer water vast, maar in natte tijden verdrinken gewassen eerder. Ook hebben kleigronden minder last van uitspoeling dan zandgronden. Hierdoor houden ze beter voedselstoffen voor planten vast en zijn ze over het algemeen voedselrijk. Het wordt ook wel gebruikt om tijdelijk een kwelscherm te maken.