Bestratingen

Bosgrond is waterdoorlatende zanderige grond (luchtige structuur) wat in de regio vaak gebruikt wordt om het grasveld/gazon op te hogen. Dit komt doordat men in deze regio met name te maken heeft met kleigrond en een hoge waterstand.

IMG_0050                           IMG_0051